ÆRLIGE PORTRETTER

De vakre og direkte portrettene står mitt hjerte nær. Her er samling personlige, ærlige portretter som søker å vise det indre så vel som det ytre. Dette er noe jeg etterstreber å finne hos alle jeg fotograferer. Disse bildene har jeg et spesielt forhold til og de betyr svært mye for meg.