MENU

Ærlige portretter

De vakre og direkte portrettene står mitt hjerte nær. Her er samling personlige, ærlige portretter som søker å vise det indre så vel som det ytre – noe jeg alltid søker å få frem hos alle som jeg fotograferer. Bildene i dette galleriet er alle bilder jeg av forskjellige grunner har et eget forhold til og som derfor betyr noe spesielt.

Bla i galleriet for å se flere ærlige portretter!